Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi