Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Hüseynzadə Şəhriyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi