Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynov Allahyar Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
İsgəndərova Afət Səfər qızı Poladlı kəndi