Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi