Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynov Nüsravan Allahveren oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyeva Zeynəb Səlim qızı, Sarıcalı kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi