Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi
Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı