Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Çobanzadə Sona Kamran qızı, Poladlı kəndi