Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi

Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi