Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi

Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi