Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi

İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi