Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi

Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi
Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi