Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi

Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi
İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi