Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi

Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi
Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi