Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi

İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi