Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi

Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi
Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi