Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi

Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi
İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi