Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi

Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi
Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi
Hacıyev Namiq Allahverdi oğlu, Ergi kəndi