Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi

Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi
Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi