Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi

Abdullazade Laləzar Faiq qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi