Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi

Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi
Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi