Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi

Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi
Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi
Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi