Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi

Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi