Cəlilova Ziybər Namaz qızı, Qızılhacılı kəndi

Bayramov Məhərrəm Xəlil oğlu, Boluslu kəndi
Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi
Süleymanova Günel Zülfüqar qızı, Eyvazlılar kəndi