Cəlilova Ziybər Namaz qızı, Qızılhacılı kəndi

Əmrahov Məhyəddin Ağamalı oğlu, Balakürd kəndi
Quliyev Telman Baloğlan oğlu, Nərimanlı kəndi
Eminova Surəyya Bahadur qızı, Qızılhacılı kəndi