Cəlilova Ziybər Namaz qızı, Qızılhacılı kəndi

Bayramov İldırım Yusif oğlu, Xan Gərvənd kəndi
Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Tağıyev Muradil Məhəmmədəli oğlu, Xan Qərvənd kəndi