Cəlilova Ziybər Namaz qızı, Qızılhacılı kəndi

Süleymanov Babakişi Yaqub oğlu, Boluslu kəndi
Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Qasımov Fəxri Vidadi oğlu, Xan Qərvənd kəndi