Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi

Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi
Sadıqov Siyavuş İldırım oğlu, Orta Qışlaq kəndi