Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi

Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi