Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi

Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi