Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi

Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi
X. Xaliq Fazil oğlu