Category: Borçalı söhbətləri

1 2 3 10 / 23 POSTS
Akif Həsənov: azərbaycanlılar Gürcüstanda  ölkənin mədəni, ictimai, təhsil həyatına inteqrasiya edən sayca ikinci xalqdırlar

Akif Həsənov: azərbaycanlılar Gürcüstanda ölkənin mədəni, ictimai, təhsil həyatına inteqrasiya edən sayca ikinci xalqdırlar

II HİSSƏ Gürcüstanın müstəqillik Bəyannaməsini imzalayan yeganə azərbaycanlı deputat Akif Həsənov: azərbaycanlılar Gürcüstanın müstəqilliyinə tari ...
Akif Həsənov: azərbaycanlılar Gürcüstanın müstəqilliyinə tarix boyu töhfə veriblər və bu gün də verməkdədirlər…

Akif Həsənov: azərbaycanlılar Gürcüstanın müstəqilliyinə tarix boyu töhfə veriblər və bu gün də verməkdədirlər…

 I HİSSƏ Gürcüstanın müstəqillik Bəyannaməsini imzalayan yeganə azərbaycanlı deputat Akif Həsənov: azərbaycanlılar Gürcüstanın müstəqilliyinə tar ...
Borçalıda təhsil: mövcud vəziyyət, problemlər və perspektivlər

Borçalıda təhsil: mövcud vəziyyət, problemlər və perspektivlər

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının (AVCİYA) Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın tarixinə, mədəniyyətinə, gürcü ...
Gürcüstanın türk mənşəli etnotoponomləri: tarix, müasir vəziyyət və gələcək

Gürcüstanın türk mənşəli etnotoponomləri: tarix, müasir vəziyyət və gələcək

AVCİYA-nın “BORÇALI SÖHBƏTLƏRİ” Layihəsi çərçivəsində professor Asif Hacılı və Borçalı əsilli dilçi alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Heydər ...
Borçalı söhbətləri: “Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu”

Borçalı söhbətləri: “Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu”

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası (AVCİYA) tərəfindən bu Assosiasiyanın prezidenti Elxan  Süleymanovun təşəbbüsü və ...
Tiflis – Borçalı ədəbi mühitinin Qızıl dövrü Şahbaz Şamıoğlu ilə söhbət

Tiflis – Borçalı ədəbi mühitinin Qızıl dövrü Şahbaz Şamıoğlu ilə söhbət

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası (AVCİYA) tərəfindən bu Assosiasiyanın prezidenti Elxan  Süleymanovun təşə ...
Ahıska Türk mədəniyyətinin etnik tipologiyası – Maarif, folklor və ədəbiyyat

Ahıska Türk mədəniyyətinin etnik tipologiyası – Maarif, folklor və ədəbiyyat

MAARİF Ahıska paşalığı tarix boyu Osmanlı imperiyasının mühüm mədəniyyət-maarif mərkəzlərindən biri olub. Buradakı camelər, mədrəsələr bütün Q ...
Ahıska Türk mədəniyyətinin etnik tipologiyası- təsərrüfat növləri

Ahıska Türk mədəniyyətinin etnik tipologiyası- təsərrüfat növləri

Ahıska türklərinin ənənəvi xalq mədəniyyəti, folkloru, etnoqrafiyası zəngin və rəngarəngdir. Məzmun və formasına görə Ahıska-türk mədəniyyətinin ...
Ahıska türklərinin etnik tarixi- Sürgün və Vətən  mücadiləsi

Ahıska türklərinin etnik tarixi- Sürgün və Vətən mücadiləsi

Sürgün və yurda dönüş mücadıləsı. Beləliklə, ahıskalılar 1940-cı illərə yetkin, milli özünüdərki, ictimai bütövlüyü, mədəniyyəti olan xalq kim ...
Ahıska türklərinin etnik tarixi-Paşalıq və süqutu

Ahıska türklərinin etnik tarixi-Paşalıq və süqutu

XVI əsrdə Ahıska Atabəyliyi Osmanlı və Səfəvi dövlətləri arasında cəng meydanına çevrilir, nəhayət, 1578-ci ilin avqustunda Çıldır döyüşündən son ...
1 2 3 10 / 23 POSTS