Category: Guşə

1 2 3 20 / 28 POSTS
Çar Rusiyasının köçürmə siyasəti

Çar Rusiyasının köçürmə siyasəti

Ermənilərin Qafqazın avtoxton sakinləri olmaması  ideyası  artıq  elmi dairələrin çoxu  tərəfindən birmənalı qəbul edilir.   Antik dövrdən başlayar ...
1918-ci ildə Şamaxı qəzasında həyata keçirilən soyqırımı

1918-ci ildə Şamaxı qəzasında həyata keçirilən soyqırımı

Qədim Azərbaycan şəhəri Şamaxı 1918-ci ilin martında erməni-daşnak qüvvələrinin dəhşətli talan və vəhşiliklərinə məruz qalmışdır. Fövqəladə Təhqiq ...
Ermənilərin qatil “qəhrəman”ı – Soqomon Teyleryan

Ermənilərin qatil “qəhrəman”ı – Soqomon Teyleryan

15 mart 1921-ci ildə Berlində çoxsaylı şahidin gözü önündə Soqomon Teyleryan Osmanlı dövlətinin keçmiş sədrəzəmi Mehmet Tələt paşanı öldürdü, həyat yo ...
Aqil Şahmuradov: Uzaq, yaxın Argentina

Aqil Şahmuradov: Uzaq, yaxın Argentina

Argentinadan söhbət düşərkən ilk növbədə futbol yada düşür. Şühəsiz ki, hal-hazırda Azərbaycanı,  futbol sahəsində  dünyaya  Maradona və Messi kimi  u ...
I Pyotrun Xəzərsahili vilayətlərin sakinlərinə manifesti 15 İyul 1722

I Pyotrun Xəzərsahili vilayətlərin sakinlərinə manifesti 15 İyul 1722

İşğalaqədərki hərbi-siyasi vəziyyət Azərbaycan ərazilərinin parçalanma tarixini I Pyotrun 1722-ci il iyunun 18-də başladığı Xəzərsahili bölgələrə yür ...
Xocalı faciəsi üzrə Beynəlxalq Tribunalın təsis edilməsi zərurətinə dair

Xocalı faciəsi üzrə Beynəlxalq Tribunalın təsis edilməsi zərurətinə dair

Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşında 26 fevral qanlı hərflərlə həkk olunub. Belə ki, erməni silahlı dəstələri keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı hərbi ...
“Erməni soyqırımı”: Faktların həqiqəti

“Erməni soyqırımı”: Faktların həqiqəti

Ermənilərin Yaxın Şərq və Qafqaz bölgələrində milli-siyasi qüvvə kimi siyasət səhnəsinə çıxmasının tarixi XIX əsrin əvvəllərindən – Rusiya-İran və Rus ...
Ermənilər Qafqazda yerli xalq deyil

Ermənilər Qafqazda yerli xalq deyil

Ermənilərin Qafqazda yerli xalq olmadığı və buraya başqa ərazilərdən gəlmələri mütəxəssislər tərəfindən çoxdan sübut olunmuş faktdır. Erməni dilinin ...
Ramiz Sevdimalıyev: Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış (IV hissə)

Ramiz Sevdimalıyev: Beynəlxalq erməni terrorizminin formalaşması və inkişafı: tarixi baxış (IV hissə)

(Son) Əlbəttə, XIX-XX əsrlərin sərhəddində erməni terrorizminin səciyyəvi xüsusiyyətlərı yeni yaranmış erməni terror təşkilatlarına da məxsus idi. ...
Dəyanət Musayev: AVCİYA və tarixi həqiqətlərin təbliği

Dəyanət Musayev: AVCİYA və tarixi həqiqətlərin təbliği

"Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyanın (SCQACK) 2-ci maddəsində "milli, etnik, irqi və ya dini qrupu ta ...
1 2 3 20 / 28 POSTS