Cavadov Qəhrəman Haqverdi oğlu, Balakürd kəndi

Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Süleymanov Valeh Babakişi oğlu, Boluslu kəndi
Babayev Müşfiq Maqsud oğlu, Boluslu kəndi