Dadaşova Ləman Niyazi qızı, Poladlı kəndi

Kazımov Rasim Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi