Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Quliyev Ramin Telman oğlu, Taynaq kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi