Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi
Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi