Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu
Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi