Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi