Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi

Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qəhrəmanov Rəşid Səvayət oğlu, Kəhrizli kəndi