Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi

Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi
Çobanzadə Sona Kamran qızı, Poladlı kəndi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi