Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı