Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi

Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı