Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi

Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi
Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi
Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi