Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Əliyev Səfər Aslan oğlu, Sarıcalı kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi