Eyvazov Namaz Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Kərimova Xeyransa Bayram qızı, Eyvazlılar kəndi
Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi
Məmmədov Nofəl Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi