Eyvazov Namaz Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi
Şirinov Qoşqar Şirin oğlu, Yeni yol kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi