Eyvazov Şəmsi Fəqan oğlu, Poladlı kəndi

Hüseynzadə Şəhriyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi
Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi