Eyvazov Şəmsi Fəqan oğlu, Poladlı kəndi

Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi