Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi

Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi