Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi

Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Zaur Vidadi oğlu, Əfətli kəndi