Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi

Hacıyev Əskər Hacıməmməd oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi
Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi