Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi

Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi