Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi

Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi