Həsənov Ağalar, Güloğlular kəndi

H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi