Həsənov Ağalar, Güloğlular kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi
Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi