Həsənov Ağalar, Güloğlular kəndi

Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi