Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi

Əliyev Zaur Vidadi oğlu, Əfətli kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi