Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi

Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əhmədov Fazil Ərşad oğlu, Sarıcalı kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi