Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi

Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi