Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi

Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi