Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi

Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi