Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi

Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi