Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi

Məmmədov Şahəddin Firəddin oğlu, Yeni yol kəndi
Eyvazov Namaz Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi