Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi

Quliyeva Ceyran Bayram qızı, Balakürd kəndi
Məmmədov Qnyaz Məhəmməd oğlu, Yeni-yol kəndi
Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi