Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi

Süleymanov Valeh Babakişi oğlu, Boluslu kəndi
Xəlilov Qiyas Məhəmməd oğlu, Boluslu kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi