Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi

Qarayev Xaləddin Nürəddin oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Cəfərov Malik İsax oğlu, Nərimanlı kəndi
Hüseynova Təranə Həsən qızı, Yeni yol kəndi