Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi

Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi