Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi

Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi