Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi

Hüseynov Bəxtiyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi