Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi