Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi

Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi