Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi

Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi