Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Dadaşova Ləman Niyazi qızı, Poladlı kəndi
Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi