Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi

İsgəndərova Nəcibə Ələddin qızı, Xan Qərvənd kəndi
Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi
Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi