Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi

Aslanova Ramilə Xəlil qızı, Yeni yol kəndi
Əliyev Surxay Qəzənfər oğlu, Boluslu kəndi
Quliyeva Ceyran Bayram qızı, Balakürd kəndi