Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi

Məmmədov Qnyaz Məhəmməd oğlu, Yeni-yol kəndi
Kərimov Oktay Nadir oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Qarayeva Tinatin Ənvər qızı, Boluslu kəndi