Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi

Eyvazov Namaz Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi
Məhərrəmov Faiq Məhərrəm oğlu, Qərvənd kəndi