Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi

Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi
Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi
Suleymanov Mahmud Valeh oğlu, Boluslu kəndi