Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi

Tağıyev Muradil Məhəmmədəli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Qarayev Azad Həsən oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Əliyev Yusif Musa oğlu, Boluslu kəndi