Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi

Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi
Ağayev Nicat Bəşir oğlu, Əhmədağalı kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi