Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi

Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi
Abdullazade Laləzar Faiq qızı, Quzanlı kəndi