Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi

Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi