Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi

Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi