Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi