Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi

Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi
İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi