Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi

Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi
Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi
Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi