Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi

Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi