Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi

Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi