Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi

Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi