Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi

Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi
Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi