Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi

Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi