Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi

Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi