Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi

Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi
Abdullayeva Nabat Elman qızı, Quzanlı kəndi