Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi

Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi
Səfərov İsrafil İnqilab oğlu, Üçoğlan kəndi
Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi