Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi

Allahverdiyeva Sevinc İlham qızı, Quzanlı kəndi
Əliyeva Təranə Əfrasiyab qızı, Quzanlı kəndi
Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi