Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi

Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi