Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi

Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Abdullazade Laləzar Faiq qızı, Quzanlı kəndi