Hacıyev Əskər Hacıməmməd oğlu, Çəmənli kəndi

Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi