Hacıyev Əskər Hacıməmməd oğlu, Çəmənli kəndi

Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi