Hacıyev Əskər Hacıməmməd oğlu, Çəmənli kəndi

Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi