Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi