Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi