Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,
Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi