Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi