Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi
Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi