Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi

Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi