Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi

Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi