Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi

Əliyev Seymur Heydər oğlu, Nazırlı kəndi
Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi