Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi

Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi
Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi