Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Malik, Darğalar kəndi
İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi