Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi

Hüseynova Lətifə Oruc qızı, Əliyanlı kəndi
Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi