Hüseynov Dəyanət Taleh oğlu, Poladlı kəndi

Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi
Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi