Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi

Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi