Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi