Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi

Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi
M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi
Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi