Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi