Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı

Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi
Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi