Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı

Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi