Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı

Qasımov Kamil Xosrov oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Şükürov Fərahim İbrahim oğlu, Arazbar kəndi
İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi