Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı

Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi