Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi

Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi
Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi
İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi