Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi

P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi