Hüseynova Lətifə Oruc qızı, Əliyanlı kəndi

Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi
Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi