Hüseynova Lətifə Oruc qızı, Əliyanlı kəndi

Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi