İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi
Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi