İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi