İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi
Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi