İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi