İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Həsənov Təvəkkül Bəşir oğlu, Üçoğlan kəndi