İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi

Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi