İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi

Əliyev Səfər Aslan oğlu, Sarıcalı kəndi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi