İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi

İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Abbaszadə Vüsalə Elburus qızı, Poladlı kəndi
Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi