İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi

Kazımov Rasim Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Nüsravan Allahveren oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əhmədli Aytən Yaşasın qızı,Poladlı kəndi