İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi

Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi
Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı