İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi

Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi
Dadaşova Ləman Niyazi qızı, Poladlı kəndi