İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi

Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi