İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi

Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi