İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi

Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi
Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi