İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi

Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi