İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi

Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi