İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi

Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi