İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi

Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi