İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi

Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi