İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi

İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi
Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi