İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi