İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi

Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi