İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi

Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi