İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi

Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi