İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi

Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Hüseynov Dəyanət Taleh oğlu, Poladlı kəndi
Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi