İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi

Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi