İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi

Hüseynov Nüsravan Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
Nağıyev Rəman İlyas oğlu, İmamqulubəyli kəndi