İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi

Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quluyev Rasim Əzim oğlu, Qaraxanlı kəndi