İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi

Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi