İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi

Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi
Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi