İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi
Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi