Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi
Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi