Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi