Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi