Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi