Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi