Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi