Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi

Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi