Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi

Abbasov Qabil Adil oğlu, Kolqışlaq kəndi
Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi