Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi

Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi
Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi