Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi

Abbasov Qabil Adil oğlu, Kolqışlaq kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi