Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi

Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi