Məhərrəmov Faiq Məhərrəm oğlu, Qərvənd kəndi

Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi
Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi
Əmiralıyev Yusif Əziz oğlu, Məşədiqaralar kəndi