Məhərrəmov Müsahib Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Alşanov Talış Qəməd oğlu, Balakürd kəndi
Əsgərov İldırım Nadir oğlu, Balakürd kəndi
Bayramov İldırım Yusif oğlu, Xan Gərvənd kəndi