Məhərrəmov Müsahib Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Məmmədov Ulduz Həmdulla oğlu, Nərimanlı kəndi
Hüseynov Rövşən Əli oğlu, Balakürd kəndi
Yusifova Lyuda Ruf qızı, Nərimanlı kəndi