Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Səlimov Elnur Namiq oğlu, Quzanlı kəndi
Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi