Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi

İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədova Ruhani Miriş qızı, Quzanlı kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi