Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi
Cəfərov Rəşid Yunus oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi