Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi