Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi