Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi

Məmmədov Natiq Abdulla oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Bayramov Məhərrəm Xəlil oğlu, Boluslu kəndi
Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi