Məmmədov İntiqam İntizam oğlu, Sarıcalı kəndi

Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi