Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi

Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi