Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi

Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi
Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi
Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi